O kolegiju

Filozofija seksualnosti je kolegij koji otvara niz pitanja vezanih za narav i bit ljudske seksualnosti te etike seksulanog ponašanja, i to:

 • je li bit seksualnosti prokreacija i produženje vrste
 • kakav je odnos ljubavi i seksualnosti
 • koliko je seksualnost tjelesni, a koliko intelektulani fenomen
 • smije li društvo i u kojoj mjeri zakonski ograničavati seksualna ponašanja
 • Jesu li pornografija i prostitucija moralno neispravne
 • Kakav je moralni status homoseksulanosti

Iako je tema seksualnosti jedna od rijetkih tema prema kojoj je teško biti ravnodušan, filozofi su o seksualnosti raspravljali i pisali malo i rijetko prepuštajući temu umjetnicima, prirodoznanstvenicima i zakonodavcima.

U posljednje tri desteljeća i filozofi intenzivno analiziraju pojmove, razvijaju teorije o seksualnosti te raspravljaju o moralnosti pojednih oblika seksulanog ponašanja. Kroz devet tematskih cjelina upoznat ćete se sa stajalištima filozofa kroz povijest, suvremenim teorijima seksualnosti i s konkretnim problemskim pitanjima vezanim uz seksualnost.

Teme kolegija

 1. Uvodno o filozofiji seksualnosti
 2. Prokreacijska teorija seksualnosti i evolucijska teorija
 3. Seksualnost i ljubav
 4. Seksualnost: komunikacija i tjelesni užitak
 5. Feministički stavovi o seksualnosti (prostitucija i pornografija)
 6. Homoseksualnost
 7. Prokreativna autonomija i kontracepcija
 8. Seksualne perverzije
 9. Brak, ljubomora i preljub

Literatura

Obvezna literatura

Primorac, I., (ur.) Suvremena filozofija seksualnosti, Zagreb, Kruzak, 2003.

Dodatna literatura

Soble, A., & Power, N.P, (2008), The Philosophy of Sex: Contemporary readings, Plymouth, Rowman & Littlefield

Soble, A., (2008), The Philosophy of Sex and Love: an introduction, St. Paul, Paragon House.

Biggar, N. i Black, R., (ur.), (2000), The Revival of Natural Law: Philosophical, Theological and Ethical Responses to the Finnis-Grisez School, Aldershot, Ashgate.

Primoratz, I., (1999), Ethics and Sex, London, Rautledge.

Burgess-Jackson, K., (ur.), (1999), A Most Derestable Crime: New Philosophical Essays on Rape (New York: Oxford University Press.

Baker, R.B., Winninger, K.J., i Elliston, F.A. (ur.), (1998), Philosophy and Sex, Amherst, NY: Prometeus Books.

Covino, J., (ur.), (1997), Same Sex: Debating the Ethics, Science and Culture of Homosexuality, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Omogućili

Nositelji kolegija

Prof. dr. sc. Snježana Prijić – Samaržija je prorektorica na Sveučilištu u Rijeci. Redoviti je profesor na Odsjeku za filozofiju, Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje predaje na kolegijima Epistemologija, Moderna filozofija od Descartesa do Kanta, Filozofija seksualnosti, Bioetika i žensko pitanje, Emocije, Percepcija i drugima. Bila je ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci i niz godina direktorica nekoliko konfenerncija pri Inter University Centre - Dubrovnik. Bila je glavna urednica časopisa Croatian Journal of Philosophy, izvršna urednica časopisa European Journal for Analytical Philosophy te članica uredništva i savjeta nekolicine filozofskih časopisa.
Autorica je pet knjiga, vise od pedeset znanstvenih članaka te urednica deset zbornika. Sudjelovala je s predavanjima na brojnim međunarodnim skupovima, vodila domaće i međunarodne znanstveno-istraživačke projekte te gostovala s predavanjima na sveučilištima u Velikoj Britaniji, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji i dr. Područje njezinog interesa je epistemologija i socijalna filozofija, ali i teme primijenjene etike posebice vezane uz bioetku, filozofiju seksualnosti i rodne studije. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija