O kolegiju

Ovaj je predmet namijenjen svima zainteresiranima za područje psihologije. Ako želite saznati odgovore na sljedeća pitanja ovo je kolegij za vas:

 • Treba li opijate koristiti u liječenju boli?
 • Jesu li fobije urođene ili uvjetovane?
 •  Usmjerava li jezik misli ili misli usmjeravaju jezik?
 •  Je li nerealističan optimizam dobar za vaše zdravlje?

Velika je raznolikost sadržaja i perspektiva u suvremenoj psihologiji, a nalazi psihologijskih istraživanja imaju vrlo široke implikacije na druga područja znanosti. Prolazeći kroz 14 tematskih cjelina, upoznat ćete se s osnovama suvremene psihologije, najvažnijim psihologijskim teorijama, objašnjenjima i specifičnim konceptima koji se javljaju u pojedinim područjima psihologije.

Teme kolegija

 • Uvodno o psihologiji (definicija psihologije, kratka povijest psihologije).
 • Suvremene perspektive, područja i grane psihologije.
 • Metode istraživanja u psihologiji.
 • Biološke osnove ponašanja i doživljavanja.
 • Osjeti, percepcija i svijest.
 • Učenje i pamćenje.
 • Mišljenje i jezik.
 • Inteligencija i njezino mjerenje.
 • Motivacija i emocije.
 • Stres, suočavanje i zdravlje.
 • Psihologija ličnosti.
 • Razvojna psihologija.
 • Osnove socijalne psihologije.
 • Osnove psihopatologije i kliničke psihologije.

Literatura

 • Carlson, N. R. i Buskist, W. (1997). Psychology. The Science of Behavior. Boston: Allyn and Bacon.
 • Halonen, J. S. i Santrock, J. W. (1996). Psychology. Context of Behavior. Boston: McGraw Hill.
 • Hartley, J. i Branthwaite, A. (2002). Psiholog u praksi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, J. S., Beyerstein, B. L. (2011). 50 Great myths of popular psychology. Shattering widespread misconceptions about human behavior. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Plotnik, R. i Kouyoumdjian, H. (2008). Introduction to psychology. 8e. Belmont: Thomson Higher Education.
 • Rathus, S. A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Smith, E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D. J. i Maren, s. (2007). Atkinson/ Hilgard Uvod u psihologiju.Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Stanovich, K. E. (2010). How to think straight about psychology. Boston: Allyn & Bacon.

Omogućili

Nositelji kolegija

Prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić rođena je 1962. godine u Rijeci. Diplomirala je 1986. na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirala 1990. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani i doktorirala 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u području društvenih znanosti, polje psihologije.
Od 1988. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabrana je 2010. godine. Voditeljica je kolegija Biološka psihologija na preddiplomskom studiju psihologije i Uvod u psihologiju namijenjenog studentima preddiplomskih studija Filozofskoga i drugih fakulteta Sveučilišta u Rijeci te kolegija Odabrana poglavlja iz neuropsihologije i Funkcionalne organizacije kore mozga na diplomskome studiju psihologije. Na doktorskom studiju iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje izborni kolegij Psihoneuroimunologija.
Od 2000. do 2002. godine bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, a od 2004. do 2009. godine prodekanica za reformu i uvođenje novih studijskih programa Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Članica je Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost i Međunarodnog društva za psihosomatsku medicinu (International College on Psychosomatic Medicine). Članica je Savjeta časopisa “Suvremena psihologija” i “Acta Medico-Historica Adriatica” te  Uredništva časopisa “Psihologijske teme”. Sudjelovala je kao suradnik u nekoliko znanstvenih projekata, a trenutno je voditeljica projekta “Psihosomatski aspekti kroničnih funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva". Održala je nekoliko pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima te prisustvovala na više od 50 domaćih i inozemnih znanstvenih konferencija. Objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova, jedan priručnik za nastavu iz biološke psihologije i poglavlja u knjizi. Dobitnica je psihologijske nagrade “Zoran Bujas” za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine.

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić