I. Prihvaćanje uvjeta korištenja

 1. Dobro došli na web stranicu Bure Znanja.
 2. Bura Znanja omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.
 3. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje na domeni www.buraznanja.hr i buraznanja.uniri.hr.
 4. Korištenjem sadržaja smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

II. Obveze korisnika pri korištenju web stranice Bure Znanja

 1. Bura Znanja ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.
 2. Bura Znanja neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem web stranice ili bilo kojeg materijala.
 3. Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja web stranice, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:
  • Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
  • Objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
  • Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  • Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
  • Objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, "spam", lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje
  • Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
  • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.
 4. Bura Znanja zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
 5. Bura Znanja zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja.

III. Autorska prava

 1. Sadržaj na web stranicama projekta Bure Znanja zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Bure Znanja.
 2. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Buru Znanja koristeći adresu: bura@buraznanja.hr.

IV. Registracija korisnika i posjetitelja web stranice Bure Znanja

 1. Registracijom na web stranice Bure Znanja korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.
 2. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
 3. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane korištenjem web stranice.
 4. Bura Znanja nema pristup korisničkim lozinkama, tajnim pitanjima i odgovorima. 
 5. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, Bura Znanja može zatražiti e-mail adresu korisnika.